SAP BusinessObjectsVyžádejte si prezentaci BI platformy SAP BusinessObjects. info@insightsoft.cz

Web Intelligence v praxiObjednejte si školení SAP BusinessObjects a získáte zdarma publikaci o tvorbě reportů ve Web Intelligence
nabídka školení
více o publikaci

Technologické centrum
Piletická 486/19 - letiště
503 41 Hradec Králové
+420 495 077 610
info@insightsoft.cz
www.insightsoft.cz
Oblasti činnosti
Business Intelligence a analýza dat
Cílem Business Intelligence (BI) je podporovat znalostní pracovníky na všech organizačních úrovních při jejich rozhodování a to na základě faktů a znalostí získaných z podnikových dat. BI je široká oblast, která zahrnuje různé aktivity, procesy a technologie. Na trhu existuje několik platforem BI, které si kladou za cíl podporovat co nejvíce aktivit Business Intelligence. Mezi přední produkty patří platforma SAP BusinessObjects (více o platformě SAP BusinessObjects), na kterou se specializujeme a se kterou máme značné zkušenosti. Prostřednictvím platformy SAP BusinessObjects a ve spolupráci s našimi partnery Vám pomůžeme implementovat BI řešení, které bude mít pro Váš podnik vysokou přidanou hodnotu.

V případě implementace reportingového řešení, založeného na jednotné platformě SAP BusinessObjects, naše služby pokrývají následující činnosti:
  • stanovení plánu implementace reportingového řešení
  • sběr a analýza požadavků na reportingové řešení
  • analýza požadavků na hardware
  • návrh infrastruktury
  • návrh systému zálohování
  • návrh bezpečnostních pravidel pro přístup do systému
  • návrh bezpečnostních pravidel pro přístup k objektům a datům
  • návrh vhodné strategie budování universů
  • návrh metadat, vytváření universů
  • vytvoření metodik
  • podpora při řešení problémů (komunikace se SAP Support Center)
  • vytváření reportů
  • návrh způsobu distribuce reportů (pomocí prostředků BO)
  • školení uživatelů reportů
  • školení vývojářů reportů
  • školení vývojářů unviversů
  • programovování pomocných utilit v BO Java SDK a .NET SDK

Vývoj software na zakázku
Nabízíme vývoj softwaru na zakázku podle požadavků zadavatele. Vývoj software realizujeme pomocí zavedených metodik a pomocí moderních frameworků. Oblasti, na které se zaměřujeme jsou:
  • webové aplikace
  • klientské aplikace
  • databázové aplikace
  • webové prezentace
  • webdesign